Директор

Тягілєв Юрій Михайлович

Організація освітнього процесу в умовах карантину з використанням елементів дистанційного навчання
Пошук
Виховна робота | Аналіз виховної роботи Рідкодубської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за І семестр 2019-2020 навчального року
Аналіз виховної роботи Рідкодубської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за І семестр 2019-2020 навчального року

Знання без виховання - меч у руках божевільного", - цей висновок Д.Менделєєва не новий. До нього давно дійшли мислителі всіх епох і народів. Ще Платон зауважив: „освічена, але погано вихована людина страшніша за будь - якого звіра". Нині подібні висновки повторюють усе частіше, бо справа набула гранично загрозливого характеру.

Виховання - це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості.

 У Рідкодубській ЗОШ І – ІІ ст. протягом І семестру 2019 - 2020 навчального року було охоплено виховною роботою 46  учнів, а саме учні 1-9 класи.

   Виховна робота в школі проводилася систематично, згідно річного плану школи та планів виховних планів класних керівників, і спрямована на виконання завдань, поставлених у засадових державних документах з проблем виховання учнівської молоді.

 Згідно плану роботи школи у І семестрі 2019 – 2020 н.р. було проведено такі загальношкільні заходи та святкові лінійки:

  • 01.09. – День Знань (Захарчук К. А.);
  • 14.09.– День фізичної культури та спорту ( Строєв О. М.)
  • 20.09 – День Партизанської слави України ( Кисіль Ю. М.);
  • 04.10 – Днь працівників освіти (Строєва О. В.);
  • 11.10 – День Захисника України (Мішньова І.В.);
  • 09.11 – День української писемності та мови (Кривуля О. І.);
  • 21.11 – День Гідності та Свободи ( Медяник О. М.);
  • 23.11 – День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій ( Ковальова О. О.);
  • 02.12. – Всесвітній день боротьби зі СНІДом ( Медяник О.М.);
  • 26.12. – Новорічне свято ( Мішньова І.В.);

Окрім того, щоп’ятниці на годині спілкування класні керівники проводять різноманітні заходи з класами згідно власних планів роботи.

Для ефективної реалізації виховного процесу в школі організовано роботу  методичного об’єднання класних керівників, на засіданнях якого розглядаються актуальні питання виховної роботи. Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширен­ню їхнього світогляду, допома­гає отримати необхідні знання для втілення інноваційних осо­бистісно зорієнтованих вихов­них технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер­активних методик у виховний процес.

Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах: виховати громадянина-патріота, формувати громадянську активність дітей та підлітків, які люблять свій на­род, Україну, готові самовідда­но захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де­мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціально­го середовища. 

Протягом І семестру 2019 - 2020 навчального року проведено три засідання методоб’єднання класних керівників за темами: «Національно – патріотичне виховання учнів», «Особистісно – діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання», « Громадянське виховання учнів». Класні керівники підвищили свої фахові компетентності шляхом самоосвіти і завдяки опрацюванню   нормативно-правових документів, методичних рекомендацій. На засіданнях методичного об’єднання  обговорено  напрямки  правового виховання, систему роботи з попередження правопорушень, вивчення особистості важковиховуваних школярів, напрямки національно-патріотичного виховання в сучасній школі,  громадянське виховання підлітків. Особливу  увагу заслуговує  активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій. Інноваційні технології стимулюють та активізують діяльність учнів (метод проектів, дослідницька робота, метод рольової гри, використання електронних презентацій). Головне – це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей учнів, виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування вмінь і навичок толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, літератури, культури. В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри і ін.

 

Переглядів: 176
Всього переглядів вкладених ресурсів: 176