Директор

Тягілєв Юрій Михайлович

Пошук
Виховна робота | Аналіз виховної роботи Рідкодубської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за І семестр 2020/2021 н.р
Аналіз виховної роботи Рідкодубської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за І семестр 2020/2021 н.р

Аналіз виховної роботи Рідкодубської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за І семестр 2020/2021 н.р

Знання без виховання - меч у руках божевільного", - цей висновок Д.Менделєєва не новий. До нього давно дійшли мислителі всіх епох і народів. Ще Платон зауважив: „освічена, але погано вихована людина страшніша за будь - якого звіра". Нині подібні висновки повторюють усе частіше, бо справа набула гранично загрозливого характеру.

Виховання - це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості.

 У Рідкодубській ЗОШ І – ІІ ст. протягом І семестру 2020 - 2021 навчального року було охоплено виховною роботою 43  учні, а саме учні 1-9 класи.

   Виховна робота в школі проводилася систематично, згідно річного плану школи та планів виховних планів класних керівників, і спрямована на виконання завдань, поставлених у засадових державних документах з проблем виховання учнівської молоді.

 Згідно плану роботи школи у І семестрі  2020 – 2021 н.р. було проведено такі загальношкільні заходи та святкові лінійки:вчителі початкової школи провели ​свято День Знань ,  Захарчук К.А  провела «День працівників освіти», Кисіль Юлія Михайлівна - «День Захисника України», Кривуля Ольга Іванівна- «День писемності та мови», «Всесвітній день боротьби із СНІДом», Василевич Н.М. - «День партизанської слави », «День Святого Миколая», Ковальова О.О- «Голодомор», Тягілєва Н.В. - «День Гідності і Свободи».Учні школи приймали участь в Всеукраїнській акції « 16 днів проти насильства», та в конкурсі малюнків «Насильству-НІ!».В І семестрі були проведені предметні тижні з математики та української мови і літератури. До дня фізичної культури та дня Захисників Вітчизни проведено «Козацькі розваги».

Були проведені огляди методичної літератури з питань виховної роботи. Основна увага приділялась громадянському та екологічному вихованню

Окрім того, щоп’ятниці на годині спілкування класні керівники проводять різноманітні заходи з класами згідно власних планів роботи.

Для ефективної реалізації виховного процесу в школі організовано роботу  методичного об’єднання класних керівників, на засіданнях якого розглядаються актуальні питання виховної роботи. Тема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників на 2020/2021 навчальний рік «Формування в учнів національно-патріотичних почуттів, любові до свого на-роду, рідної мови , традицій на основі виховання ціннісного ставлення до дер-жави і суспільства»Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширен­ню їхнього світогляду, допома­гає отримати необхідні знання для втілення інноваційних осо­бистісно зорієнтованих вихов­них технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер­активних методик у виховний процес.

Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах: виховати громадянина-патріота, формувати громадянську активність дітей та підлітків, які люблять свій на­род, Україну, готові самовідда­но захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де­мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціально­го середовища. 

Протягом  І семестру 2020 - 2021 навчального року проведено 2 засідання  методоб’єднання класних керівників за темами: «Методичне забезпечення організованого початку 2020– 2021 н.р», «МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.»,. Класні керівники підвищили свої фахові компетентності шляхом самоосвіти і завдяки опрацюванню   нормативно-правових документів, методичних рекомендацій. На засіданнях методичного об’єднання  обговорено  напрямки  правового виховання, систему роботи з попередження правопорушень, вивчення особистості важковиховуваних школярів, напрямки національно-патріотичного виховання в сучасній школі,  громадянське виховання підлітків. Особливу  увагу заслуговує  активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій. Інноваційні технології стимулюють та активізують діяльність учнів (метод проектів, дослідницька робота, метод рольової гри, використання електронних презентацій). Головне – це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей учнів, виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування вмінь і навичок толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, літератури, культури. В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри і ін.

 

 

 

Переглядів: 1080
Всього переглядів вкладених ресурсів: 1080